28 november: kringledenraad met thema: Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Noord?

 
Wat zijn de onderwerpen waar de kring zich op richt? Zijn dit ook de onderwerpen waarop u wilt dat de kring acteert?

U bent 28 november van harte welkom op onze tweejaarlijkse kringledenraad.

 Locatie: Van der Valk Hotel Akersloot

Programma:

18.00 u.            Ontvangst met warm buffet

18.30 u.            Vergadering kringledenraad (agenda volgt)

18.45 u.            Themadeel: Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Noord?

20.00 u.            Sluiting

Graag voor 25 november aanmelden!

Aanmelden

 

Wat doet de kring voor de regio Noord-Holland Noord?

Zijn de onderwerpen waar de kring zich op richt ook de onderwerpen waarop u wilt dat de kring acteert? Praktijkhouders zijn vaak ook lid van de huisartsenorganisatie in de regio. Hoe zijn de taken dan verdeeld? En hoe worden de prioriteiten gesteld?

Als waarnemer of Hidha bent uw lid van de Wagro. Wat doet de Wagro? En hoe is geborgd dat de stem van de waarnemer / hidha ook wordt meegenomen in de activiteiten van de kring?

Tijdens deze avond wisselen we graag met u van gedachten over de voor 2019 gestelde prioriteiten en hoe de kring hier handen en voeten aan geeft:

  • ANW: Kent u goede voorbeelden van oplossingsrichtingen uit de regio?
  • Huisartsentekort: praktijkhouders en waarnemers bundelen hun kracht om samen een oplossingsrichting voor het huisartsentekort in de regio te vinden. Welke oplossingrichting acht u geschikt?
  • Zorgverzekeraar VGZ: De huisarts-overlegteams per zorgverzekeraars staan startklaar. Zo ook het overlegteam VGZ. Hoe bereikt u het overlegteam met knelpunten rondom de contractering en bekostiging van uw werkzaamheden?
  • Digitale samenwerking met het ziekenhuis: ook sinds de invoering van de AVG geen inzage meer in het systeem van het ziekenhuis? Wat nu?
  • Regio verbonden: De kring is de verbindende schakel tussen huisartsenorganisaties in de regio en het landelijk bestuur. Kent u onze aanpak? Heeft u nog tips?

Zie het jaarplan van de kring voor de inzet van het bestuur op deze onderwerpen en de andere onderwerpen waar we als kring bij betrokken zijn (o.a. ELV, kindermishandeling).

Onder het genot van een hapje en een drankje gaan we hierover graag met u in gesprek.

Tot de 28-ste!

 

Bart Huber,

voorzitter kringbestuur

BijlageGrootte
PDF-pictogram Jaarplan kring Noord-Holland Noord 2019351.66 KB