Basistakenpakket en contributie 2020

 
Binnen de LHV is het afgelopen jaar gewerkt aan nadere samenwerking en afspraken tussen en met de Huisartsenkringen. Onder de noemer ‘1 huisarts, 1 lidmaatschap, 1 LHV’ is gekozen voor een basistakenpakket voor elke kring en één contributiesystematiek voor alle leden.

Op 6 juni 2019 informeerden wij u hier al over tijdens onze kringledenraad. Hierover is op 12 juni ook een bericht verschenen in ons kringnieuws. Het basistakenpakket, dat iedere Kring in zijn eigen gebied invulling geeft, beschrijft wat de Kring doet op het gebied van:

  • Beleidsvorming: visie en strategie
  • Vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • Samenwerking binnen huisartsenzorg en andere regionale stakeholders
  • Kwaliteit en betrokkenheid
  • Initiatief nemen en opdracht geven

Contributiesystematiek

Vanuit de gedachte van 1 LHV werken we aan een gelijkwaardig lidmaatschap voor elke huisarts en een gelijkwaardig aanbod voor elke huisarts, waarbij het verschil in contributiesystematiek tussen de verschillende soorten huisartsen vervalt. Dat geldt voor de contributie van zowel de Kringen als landelijk. Die wijziging zal per 1 januari 2020 ingaan. De nieuwe systematiek werkt met een gestaffelde contributie gerelateerd aan het inkomen. Voor onze Kring is de voorgestelde contributie 2020 (onder voorbehoud van indexatie):
 
Staffel                                                     Tarief Kring*
Huisarts 0: € 0 – 50.000                         € 70
Huisarts 1: € 50.001 – 75.000                € 85
Huisarts 2: € 75.001 – 105.000              € 100
Huisarts 3: € 105.001 - € 135.000          € 110
Huisarts 4: € 135.001 +                          € 115
 
* Met deze contributietarieven zitten we onder het landelijk gemiddelde. In de kringledenraad op 21 november as. wil het bestuur de Kringcontributie voor 2020 definitief vaststellen. U bent allen welkom om de ledenraad bij te wonen.