Bekostiging 2015

 
Onlangs riepen wij u op uw zorgen over het contract 2015 aan ons te melden via het meldpunt contractering. Uw vragen en reacties hebben geleid tot twee LHV-brieven aan VWS en ZN respectievelijk ZN en zorgverzekeraars. De wijziging van de bekostigingssystematiek in drie segmenten is complex. De door de zorgverzekeraars (via de aangeboden contracten) vertaalde afspraken uit het Eerstelijns Convenant leiden tot vragen en verwarring. Hoe zit het nu? Waarover wordt overlegd?

Brief van 17 oktober 2014 van LHV en InEen aan VWS en ZN. In de brief benoemen LHV en InEen zes zorgpunten bij de vertaling  van het Eerstelijns Convenant door zorgverzekeraars in contracten. LHV en InEen verzoeken om overleg.

Brief van 5 november 2014 van  LHV aan ZN en zorgverzekeraars. In de brief verzoekt de LHV de huisartsen meer tijd te geven om het aangeboden contract te beoordelen. 

Informatie over bekostiging 2015

In de regiobijeenkomsten financiering 2015  licht de LHV de veranderingen in de bekostigingssystematiek toe.
In Akersloot zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meldt u hier aan!

De LHV heeft de nieuwe bekostiging van de huisartsenzorg samengevat in vijf korte animaties . Met deze filmpjes wil de LHV alle huisartsen in Nederland zo goed mogelijk informeren over de veranderingen die per 1 januari 2015 ingaan. Het gaat om de volgende onderwerpen:

1. De achtergrond
2. Het nieuwe systeem
3. Segment 1 - de basis huisartsenzorg
4. Segment 2 - ketenzorg
5. Segment 3 - resultaatbeloning en innovatie