Bijeenkomst 15 november: Praktijkhouders en waarnemers SAMEN verantwoordelijk voor de huisartsenzorg in onze regio?

 
Bijeenkomst 15 november: Praktijkhouders en waarnemers SAMEN verantwoordelijk voor de huisartsenzorg in onze regio?
‘Waarnemers pikken de krenten uit de pap’, terwijl praktijkhouders onder druk staan. Met name op sociale media lijkt eerder een polarisatie gaande dan dat de samenwerking gezocht wordt. Hoe goed kennen we elkaars knelpunten eigenlijk?

Praktijkhouders, waarnemers, HIDHA’s, HID’s en AIOS zijn van harte welkom om donderdag 15 november met elkaar van gedachten te wisselen over de invulling van goede en toekomstbestendige huisartsenzorg in de regio die we allemaal graag willen.  

Wanneer donderdag 15 november a.s.
Tijd 18.00 tot 21.00 uur
Waar Turf, Gedempte Turfhaven 19 Hoorn


Niet-leden betalen € 50,- 

Instrumenten ijken
Create-Technology is aanwezig om uw instrumenten te ijken. De kosten hiervoor bedragen €45,- (excl BTW). Mocht u hier gebruik van willen maken, vermeld dit dan bij uw aanmelding. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via huisartsenkringnoordhollandnoord@lhv.nl

Programma:
18.00 u.            Inloop met buffet & ijken instrumenten
19.00 u.            Opening

19.05 u.            De ambities van de praktijkhouder, waarnemer en Hid(ha)
In drie interviews geven een praktijkhouder, waarnemer en Hidha weer welke overwegingen een rol speelden om te kiezen voor het huisartsenvak en de wijze waarop zij dit uitvoeren. Welke ambities / wensen voor de toekomst hebben zij? En in hoeverre komen die overeen met die van u en uw ervaringen in de praktijk?

19.25 u.           Plenaire discussie aan de hand van stellingen
Aan de hand van prikkelende stellingen gaan we met elkaar in gesprek. Op weg naar een betere samenwerking en meer wederzijds begrip.
Voorbeeld stelling: Een waarnemer die full-time werkt verdient netto hetzelfde of meer dan een praktijkhouder

19.55 u.           Gesprek in groepjes
Aan de orde komt onder andere: Welke ideeën heeft u over waarnemers/praktijkhouders en welke verwachtingen heeft u? Hoe zit dat bij de ander? Welke gemeenschappelijkheid hebben we hierin?

20.30 u.           Wrap up: Wat valt op?
Welke motieven hebben we gehoord? Is er begrip voor elkaars standpunten? Heeft u iets gehoord waardoor u er anders over bent gaan denken?

21.00 u.           Afsluiting met een borrel 

Namens het kringbestuur: Hans Gimbel, Bart Huber, Marieke Korver, Jos Kuilboer, Marjolein Da Silva en Karin Verschoor

Namens de Wagro: Jesse van Burg, Petra Peek, Leonie Zonneveld-Sluijs en Monique Stam