Contractering VGZ

 
Enige tijd geleden zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het contracteerproces met de zorgverzekeraars. Op dit moment zijn er overal in het land regionale overlegteams die gesprekspartner zijn voor de in die regio preferente verzekeraars. Deze teams worden gefaciliteerd door de LHV. Inhoudelijk worden de overlegteams ondersteund door specialisten van het landelijke bureau, die bijvoorbeeld kennis hebben van de financiële stromen en weten wat er volgens de mededingingswet wel of niet mag. Het landelijke bureau zorgt er ook voor dat openbare informatie wordt gedeeld, zodat het wiel niet telkens hoeft te worden uitgevonden. (lees meer in het bijgevoegde/bijlage artikel in de Dokter van september dit jaar).

Overleg Team Huisartsen (OTH) en klankbordgroep
De kringen met VGZ als preferente verzekeraar zijn verspreid over het land. Daarom is naast een klein en slagvaardig overlegteam ook een klankbordgroep opgericht. Vanuit onze kring zit Hans Gimbel in deze klankbordgroep. In het overlegteam VGZ (OTH) zitten de huisartsen Regien Kievits (huisarts in Vught) en Jan Boone (huisarts in Herwijnen).  Deze huisartsen zullen mede namens u de besprekingen met VGZ voeren.

De eerste verkennende overleggen met de zorgverzekeraars zijn inmiddels gepland. Wij houden u uiteraard via deze weg op de hoogte. 

Regionaal Platform
Voor de juiste inzet is een regionale inbedding in deze structuur van belang.  De kring heeft daarom ook een regionaal platform opgericht. Dit platform bestaat uit vertegenwoordigers van de drie regionale organisaties binnen de kring. Vanuit dit platform wordt via Hans Gimbel het overlegteam en daarmee het OTH gevoed. Via uw regionale organisatie of via de kring (bv. via haweb) kunt u uw input geven. 

Het regionale platform:     

Kring NHN

- Hans Gimbel

- Bart Huber

- kring portefeuillehouder VGZ

- kringvoorzitter

WFHO

- Ilona Bolhuis

- Ed Verberne

- gesprekspartner vanuit WFHO met VGZ

- voorzitter

HKN

- Bert Prummel

- Dirk Schoen

- Gesprekspartner vanuit HKN met VGZ

- voorzitter

HONK

- Kees Koolbergen

- Rolf Boot

- Gesprekspartner vanuit HONK met VGZ

- voorzitter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


De inzet van het Overleg Team Huisartsen is op dit moment met name het uitwerken van het Hooflijnenakkoord (HLA) en de vertaling daarvan naar de regio. Wij gaan ervan uit dat met deze structuur de link naar alle kringleden die vallen onder het preferente gebied van VGZ is geborgd. 

Laat u ons vooral weten wat uw ervaringen zijn.

 

 

 

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Artikel in de Dokter van september 2018112.23 KB