Delen medische gegevens: nieuwe wegwijzer KNMG

 
Steeds meer zorgverleners ervaren druk om in (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden medische gegevens te delen.

Een nieuwe Wegwijzer van de KNMG helpt zorgverleners bij de afweging welke medische informatie zij mogen of moeten delen. En het geeft alle betrokkenen inzicht in het belang van het medisch beroepsgeheim: komen tot de beste hulp aan mensen die dat nodig hebben.