Digitaal in gesprek over rol van de huisarts in het vaccinatiebeleid

Donderdag 7 april om 19.00 uur
 
Bij deze willen we jullie uitnodigen om deel te nemen aan een digitale gespreksavond over hoe we als huisartsen aankijken tegen de rol van huisartsen bij allerlei vaccinaties nu en in de toekomst. Die online sessie houden we op donderdag 7 april 2022 van 19.00 tot 20.30 uur.

Een geplande fysieke bijeenkomst voor regio Noordwest-Nederland kon vorige maand niet doorgaan, dus gaan we nu graag digitaal met jullie als leden in gesprek.  

Waarom dit gesprek? 
Als huisartsen verzorgen we al vele jaren de griepvaccinaties. De laatste jaren zijn daar de pneumokokkenvaccinaties en de covidvaccinaties bijgekomen. Een rol voor huisartsen in deze vaccinatiecampagnes is echter niet voor iedereen binnen de beroepsgroep een vanzelfsprekendheid. Daarnaast is ook de overheid aan het bezien hoe zij verschillende vaccinatiecampagnes in de toekomst wil laten uitvoeren.  

We willen vanuit de hele LHV graag het gesprek aan met jullie als leden, over hoe jullie aankijken tegen de rol van huisartsen in het vaccineren. Zodat wij een goed beeld krijgen van de voorkeuren, voorwaarden en ervaringen die er onder huisartsen leven en zodat jullie daar ook met elkaar het gesprek over kunnen voeren.  

Aan de hand van een set stellingen gaan we met het elkaar het gesprek aan. Deze gesprekken zijn vervolgens input voor de besluitvorming in de landelijke ledenvergadering van de LHV in april. 

De details

Na aanmelding ontvangt u een link om deel te nemen aan de bijeenkomst

We nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.