Fijne feestdagen namens het kringbestuur

 
Met u kijkt het kringbestuur terug op een zeer bewogen jaar. Zowel privé als in de praktijk stond dit jaar in het teken van COVID-19. Het heeft verdrietige momenten en zorgen gegeven maar ook gevoelens van trots. Want we bleken als huisartsen goed in staat om een pandemie van deze omvang op te vangen.

Nog altijd vormt COVID-19 een bedreiging voor onze gezondheid en met de vaccinatie staat er nog een grote operatie voor de deur.

Het kringbestuur wenst u fijne feestdagen toe en hoopt dat u ondanks alle drukte en beperkende maatregelen een manier vindt om die met uw dierbaren door te brengen.

Namens het kringbestuur 

Bart Huber, voorzitter