Hoe verder met de herijking kernwaarden huisartsenzorg

 
Hoe verder met de herijking kernwaarden huisartsenzorg
Op 13 september jl. vond in Akersloot een door de kring georganiseerde denksessie over de kernwaarden van de huisartsenzorg plaats. Onder leiding van twee gespreksleiders werd gediscussieerd over verschillende thema’s en scenario’s voor de toekomst.

De bijeenkomst in Akersloot stond niet op zichzelf. In het hele land vonden bijeenkomsten plaats waar huisartsen met elkaar op zoek gingen naar de onderliggende argumenten van keuzes voor een bepaald scenario. Deze argumenten geven inzicht in de kernwaarden die de huisartsen ervaren ten aanzien van hun vak en de toekomst daarvan.   

De inzichten van de 66 bijeenkomsten die in het land plaatsvonden worden gebruikt om de inhoud te bepalen van een enquête die binnenkort onder alle huisartsen wordt verspreid. Of u nu bij een denksessie aanwezig was of niet, via deze enquête kunt u uw mening geven over de toekomst van uw vak geven. De enquête staat vanaf 23 oktober tot 4 november open; alle huisartsen mogen deelnemen. Een uitnodiging hiertoe volgt.

Het uiteindelijke doel van het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’ is te komen tot een beschrijving van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Zodat helder is waar de huisarts wel en niet van is. Relevant om het met elkaar over te hebben gezien alle veranderingen in de zorg en de wereld daaromheen.

De uitkomsten worden gepresenteerd op een conferentie op 21 januari in Woudschoten. De plek waar 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.

Lees meer over het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’