Huisartsensymposium Antoni van Leeuwenhoek

Mammacarcinoom: een veel voorkomend complex probleem
 
Huisartsensymposium Antoni van Leeuwenhoek
Op dinsdag 26 maart organiseert het Antoni van Leeuwenhoek, samen met een vertegenwoordiging van huisartsen uit de regio Amsterdam, het symposium Mammacarcinoom: een veel voorkomend complex probleem

De multidisciplinaire behandeling van mammacarcinoom is continue in ontwikkeling. De focus ligt op echte individueel gerichte behandeling; de zogenaamde 'behandeling op maat' waarbij ook aandacht besteed wordt aan het mentale en fysieke herstel. De band met huisartsen binnen en buiten onze regio is hierbij van groot belang. Graag informeren wij u daarom middels dit symposium over de meest recente ontwikkelingen in de 'mammazorg'. Wij willen u hierbij een kijkje geven in de mammazorg van het Antoni van Leeuwenhoek: wat doen we, hoe doen we dat en waarom? 

We nodigen u van harte uit om van dit symposium een interactieve avond te maken. Het is een zeer gevarieerd programma waarin alle leden van ons mammateam vertegenwoordigd zijn en waarvan de inhoud goed aansluit bij de dagelijkse huisartsenpraktijk. De kosten van dit symposium zijn 45 euro, dit is inclusief buffet.

Meer informatie en aanmelden klik dan hier.

We hopen u in grote getalen te mogen verwelkomen!

Graag tot 26 maart!

Namens het organiserend comité, 

Emiel Rutgers, Marie Jeanne Vrancken-Peeters en Iris van der Ploeg, mammachirurgen,
Feikje Hoving, verpleegkundig specialist mammachirurgie,
Bart Meijman, Martine Samsom en Clara Lindijer, huisartsen