Kijk in de praktijk’: iets voor u en uw team?

11 tot en met 16 maart 2019
 
Graag attenderen wij u op de Week van Zorg en Welzijn vanaf maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 2019. Door deze week een kijkje in de keuken te geven, worden mensen enthousiast gemaakt voor het werken in de (huisartsen)zorg. Met het doel om in de toekomst over voldoende personeel in de zorg te beschikken. Doet u mee? >>

 

In het hele land worden vanaf 11 maart evenementen georganiseerd gericht op leren en werken in zorg en welzijn. Dit jaar ligt de focus op het bereiken van zij-instromers, herintreders en pas-afgestudeerden. Natuurlijk zijn alle geïnteresseerden van harte welkom.

Hoe kunt u meedoen?
Samen met uw ondersteunend team kunt u mensen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met het werken in de huisartsenzorg. Deze ‘kijk in de praktijk’ is op verschillende manieren vorm te geven. Denkt u bijvoorbeeld aan:

Medewerkers vertellen over:

  • de functie die zij bekleden;
  • welk traject ze hebben doorlopen om de functie te kunnen bekleden (opleiding, ervaring);
  • wat de functie en het werken in de huisartsenzorg interessant en aantrekkelijk maakt.

 Vorm: speeddate’ met individuele medewerkers met verschillende functies, Meet & Greet met      het praktijkteam, praktische activiteit in de praktijk.  

Als huisarts kunt u vertellen over:

  • wat de huisartsenzorg betekent (taak, functie in de zorg) en wat er allemaal wordt gedaan (breedte en variëteit van werkzaamheden, samenwerking, technische handelingen);
  • eventuele vacatures/opleidingsplekken;
  • misschien is er de mogelijkheid (voor echt geïnteresseerden) om een keer mee te lopen op een later moment (stagemogelijkheden)?

Vorm: Meet & Greet met de huisarts, korte informatieve workshop/college/praktijkquiz.

Meer informatie

https://weekvanzorgenwelzijn.nl
Neemt u deel aan de Week van Zorg en Welzijn? Op deze site kunt u dat kenbaar maken en u kunt zich laten inspireren door ideeën van andere organisaties die de deuren openen.

 https://weekvanzorgenwelzijnpromo.nl/downloads
Hier kunt u promotiemateriaal downloaden.

https://www.ontdekdezorg.nl/beroepen?order=14&filters%5Bwerkveld%5D%5B%5D=42
Voor informatie over beroepen in de (huisartsen)zorg.