Kringledenraad Noord-Holland Noord met themadeel ‘Huisartsentekort’

18 november: Save The Date!
 
Het huisartsentekort is een breed verspreid probleem en wordt in de komende jaren alleen maar urgenter. De LHV maakt zich daarom al jaren sterk om deze problematiek aan te pakken. Dat doen we door in te zetten op meer plekken in de huisartsenopleiding, een beter werkklimaat voor huisartsen, het aantrekkelijker maken van het voeren van een praktijk én door regionale aanpakken te ondersteunen. Voor dit laatste aspect werken we als LHV samen met het ministerie van VWS en hebben we de Rebel Group ingeschakeld om namens ons de meest urgente regio’s te gaan helpen.

“Goed om te zien dat er soms relatief eenvoudig al stappen te zetten zijn”

Het huisartsentekort is een breed verspreid probleem en wordt in de komende jaren alleen maar urgenter. De LHV maakt zich daarom al jaren sterk om deze problematiek aan te pakken. Dat doen we door in te zetten op meer plekken in de huisartsenopleiding, een beter werkklimaat voor huisartsen, het aantrekkelijker maken van het voeren van een praktijk én door regionale aanpakken te ondersteunen. Voor dit laatste aspect werken we als LHV samen met het ministerie van VWS en hebben we de Rebel Group ingeschakeld om namens ons de meest urgente regio’s te gaan helpen.

In 2020 is adviesbureau Rebel gestart met regionale ondersteuning op maat voor regio’s die te kampen hebben met huisartsentekorten. De Kring Noord-Holland Noord behoorde tot de eerste vier regio’s waar de urgentie het grootst was, zo bleek uit het Nivel / Prismant onderzoek uit 2018 en 2020.

In het voorjaar 2022 eindigt het traject met Rebel. Tijdens het themadeel van de ledenvergadering delen we graag de ervaringen die we hebben opgedaan in samenwerking met Rebel. Naast een overall terugkoppeling door Rebel laten we de regio’s en de Wagro aan het woord om u een kijkje te geven in de oplossingen die tot nu toe zijn ingezet. En wie weet levert de avond ons nóg een paar mooie inzichten.

Aanmelden

Voorafgaand aan de themabijeenkomst vind een korte kringledenraad plaats.

Programma kringledenraad :

18.00 u. inloop met broodjes

18.45 u  Kringledenraad

Programma themadeel:

19.00 u. inleiding Kringvoorzitter Marjolein Zwaan

19.05 u. een kijkje in de aanpak van Rebel, de regio’s en de Wagro

19.45 u. vragen en discussie

20.00 u. afsluiting en borrel

Locatie: Van der Valk Hotel Akersloot, Geesterweg 1A te Akersloot

Tot 18 november, 18.00-20.00 uur
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging voor de vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Marjolein Zwaan
Voorzitter kringbestuur Noord-Holland Noord