LHV-Kring fuseert met landelijke LHV

 
In de kringledenraad van 22 maart werd het voorstel van het kringbestuur om te fuseren met de LHV aangenomen.

De juridische omvorming van de kring is het sluitstuk van het traject Modernisering Vereniging (MOVE). In de nieuwe manier van verenigen is de LHV georganiseerd in een landelijke vereniging met regionale afdelingen. 

De kring stond voor de keuze om:
1. met de LHV te fuseren;
2. als zelfstandige vereniging (niet zijnde LHV) verder te gaan of
3. te ontbinden.

Op voorstel van het kringbestuur heeft de kringledenraad op 22 maart gekozen voor de optie: fuseren met de LHV. Door deze keuze nemen we afscheid van een aantal bureaucratische processen en blijft de verbinding met de LHV optimaal.

De komende tijd werken we samen met de landelijke LHV aan een fusievoorstel. Hiervoor is belangrijk dat wij als kring onze (samenwerkings) overeenkomsten en financiën in kaart brengen. Samen met onze partners in de regio onderzoeken we welke taken bij de LHV-afdeling horen en welke beter op een andere plek passen.   

In dit overgangsjaar 2022 werken we, naast het afbouwen van de kring ook aan het opbouwen van de afdeling Noord – Holland Noord die op 1 januari 2022 van start is gegaan. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld of het streven naar een grotere afdeling met het noordelijke deel van Noord – Holland Midden voordelen biedt. Ook de positie van de niet-praktijkhoudend huisarts in de nieuwe afdeling is onderwerp van gesprek.

De kringbestuurders zijn in het overgangsjaar de ambassadeurs van de nieuwe afdeling. Vóór het einde van het jaar worden verkiezingen gehouden waarbij de ambassadeurs democratisch gekozen worden door de leden van de afdeling, u dus!

Wat verandert er voor u?

Voor u blijft de dienstverlening van de LHV zoals u van ons gewend bent. Met al uw vragen kunt u terecht bij de ambassadeur, het afdelingsteam of het landelijk bureau.

Met de versterkte verenigingsdemocratie heeft elke huisarts in de LHV een gelijke stem en straks ook bij steeds meer RHO’s. De ambassadeurs en het afdelingsteam brengen samen met de regionale huisartsenorganisaties uw belangen voor het voetlicht. Lokaal en regionaal begint het gesprek met u als lid dat we ook op landelijk niveau voor u voeren met VWS en ZN.  

Klik hier als u meer wilt lezen over het nieuwe verenigingsmodel van de LHV.  

Of stel uw vraag aan één van de ambassadeurs of het afdelingsteam via huisartsenkringnoordhollandnoord@lhv.nl