Nieuwe website Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie

Noord-Holland en Flevoland
 
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een geheel nieuwe website voor de beide Regionale zorgnetwerken ABR in Noord-Holland en Flevoland. De website helpt ons bij de bewustwording en het aanpakken van antibioticaresistentie. De website is vanaf 5 februari in de lucht.

De website moet ons helpen bij de bewustwording en het aanpakken van antibioticaresistentie.