NU is het moment: Actieweek & Manifestatie huisartsenzorg 1 juli

 
Als er ooit een moment geweest is om als huisartsen van ons te laten horen dan is het nu.

Op vrijdagmiddag 1 juli organiseren de actiegroepen 'Help de huisarts verzuipt' en 'De bezorgde huisarts', samen met de huisartsenorganisaties LHV en VPH een manifestatie op het Malieveld in Den Haag van 14:00 uur tot en met 16:00 uur, zie de site van de LHV. Deze manifestatie is het einde van een week van acties met als motto:“Iedereen een huisarts”. Het is het waard om daarvoor te knokken en te laten zien dat het tij gekeerd moet worden!  

Waarom NU actie? 
De problemen zijn niet gisteren ontstaan en we weten ook dat ze niet morgen allemaal opgelost zullen zijn, maar we staan wel op een keerpunt. In de huisartsenzorg zitten veel huisartsen en medewerkers aan de grens van wat ze aankunnen of zijn al over die grens heen. Op dit moment wordt in Den Haag gewerkt aan het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierin worden nieuwe plannen gemaakt voor de zorg voor de komende jaren en worden de bijbehorende financiële middelen verdeeld. Aan de onderhandelingstafels maken we duidelijk dat de problemen in de huisartsenzorg urgent zijn en moeten worden opgepakt. Maar dat leidt nog tot te weinig concrete afspraken. 

Daarom is het belangrijk dat we met z’n allen nú een stevig geluid laten horen, tijdens de actieweek van 27 juni tot en met 1 juli. 

Er moeten oplossingen worden geformuleerd die we terug zien in concrete en afdwingbare afspraken, zodat we als huisartsen meer tijd voor het gesprek met onze patiënten krijgen en de zorgtaken bij de juiste zorgverleners blijven. En we willen duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen worden.  

We zetten vier thema’s centraal waarop we verbetering willen boeken: 

1. Meer tijd voor de patiëntenzorg 
2. 
Aanpak wachtlijsten GGZ, sociaal domein en tweede lijn 
3.
Verminderen druk ANW op dagzorg 
4. 
Creëren van voldoende en betaalbare praktijkhuisvesting 

Doe mee aan de actieweek en manifestatie op 1 juli: laat je zien!
De hele actieweek is van en voor huisartsen, praktijkmedewerkers, huisartsen in opleiding en iedereen die verder de huisartsenzorg een warm hart toedraagt. 

Doe mee en kijk voor suggeties op de website: huisartseninactie.nl

En kom vooral op 1 juli naar het Malieveld om masaal en eensgezind het huisartsengeluid te laten horen en te laten doordringen tot de onderhandelingstafels bij VWS! NU is het moment.   

Met vriendelijke groet, 

 
Marjolein Zwaan
Voorzitter