Onderzoek ‘huisvesting’ onder leden LHV

 
Hierbij informeren we u dat we ingaande 22 september j.l. een landelijk onderzoek is uitgezet onder de leden over het onderwerp (toekomstige) huisvesting.

U ontvang of heeft inmiddels per e-mail het verzoek ontvangen om een vragenlijst in te vullen. Deze e-mail heeft als afzender onderzoek@newcom.nl.

Doelgroep
In het onderzoek worden praktijkhouders, waarnemers, hid’s en hidha’s ondervraagd. De vragenlijst is aangepast naar het ‘type’ huisarts.
Op deze manier kunnen straks ook resultaten inzichtelijk gemaakt worden die bijvoorbeeld specifiek spelen bij  waarnemers. Bijvoorbeeld in hoeverre dit issue hen belemmert om praktijkhouder te worden. 

Landelijk en regionaal
We ontvangen steeds meer signalen van leden over de huisvesting van hun (te starten) praktijk. Met dit onderzoek brengen we in kaart welke problematiek op landelijk en regionaal niveau speelt. De landelijke resultaten gebruiken we straks in onze lobby richting relevante partijen. De regionale uitkomsten geven de regio’s en de huidige LHV-huisartsenkringen handvatten voor de lokale aanpak. 
Voorafgaand aan deze landelijke enquête zijn interviews gehouden met huisartsen uit diverse regio’s. Hun input is meegenomen in het onderzoek. De enquête staat ongeveer twee weken uit en we verwachten eind van dit jaar de resultaten te publiceren.   

Regionale initiatieven
Een aantal regio’s is al actief op dit dossier. Hun input en ervaringen zijn zeer waardevol voor dit landelijke onderzoek. Medewerkers uit de regio’s zijn betrokken bij het project en worden frequent op de hoogte gehouden van de voortgang.

Respons
We hopen straks op een hoge respons en dat de landelijke enquête verder inzichtelijk maakt welke problematiek in welke regio speelt.

Meer informatie: Huisvestingsproblemen - LHV