Oproep voor huisartsen: zoekt u een mentor? Meld u dan nu aan!

 
Als startende huisarts ziet u naast het huisartsenwerk veel andere zaken op u afkomen. U heeft te maken met praktische vraagstukken die in de huisartsenopleiding minder aan bod komen en die soms tot dilemma's leiden.

U staat bovendien voor veel keuzes:  

 • Hoe zorg ik voor een goede werk-privé balans?;  
 • Zal ik bestuurlijk actief worden?;  
 • Wil ik een eigen praktijk en wanneer?;  
 • Hoe werkt dat financieel?;  
 • Hoe ga ik om met werkgeverschap?;  
 • Hoe kan ik omgaan met verzoeken van gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars?;  
 • Wat wordt van mij verwacht binnen de Hagro?;  
 • Etc. etc.  

Terwijl de medische zorgverlening aan patiënten ook veel aandacht van u vraagt.

Een mentor denkt graag met u mee!
Een ervaren huisarts-mentor kent de uitdagingen in het vak en begeleidt u hierin op een professionele manier. Of het nu gaat om de professionele ontwikkeling (wil ik wel/geen eigen praktijk en wanneer? hoe ben ik als werkgever en collega?) of de persoonlijke ontwikkeling (wat voor huisarts wil ik zijn?; waar wil ik over vijf jaar zijn?).

Voor huisartsen door huisartsen
Het mentorschap gaat uit van het principe 'voor huisartsen, door huisartsen'. Enthousiaste huisartsen die uw mentor willen zijn hebben zich de afgelopen tijd bij ons aangemeld. Zij lopen graag een tijd met u op. Mentorschap verbindt verschillende generaties huisartsen die over en weer van elkaars ervaringen leren.

Begeleiding mentorschap
In de regio Noordwest Nederland hebben wij plaats voor maximaal vijftien enthousiaste koppels (mentoren en mentees). De LHV Huisartsenkringen zien graag dat het mentorschap over en weer van betekenis is. Daarom krijgen de koppels begeleiding van Majorie van der Cingel. Zij begeleidt u van de start tot de evaluatie van het mentorschap. Zij verzorgt ook de korte training voor de mentoren. Uiteraard geeft u zelf vorm en inhoud aan het mentorschap samen met de collega die u begeleidt.

Mentorschapsprogramma in Coronatijd
Hoewel fysiek contact de voorkeur heeft, is gebleken dat digitale ontmoetingen een goed alternatief zijn. Voor de eerste kennismaking wordt geadviseerd fysiek bijeen te komen. Uiteraard met inachtneming van de richtlijnen die het RIVM hiervoor heeft opgesteld. Wij adviseren u om bij het opstellen van de intentieverklaring te bespreken hoe u contact zult hebben. 

Praktische informatie
Doelgroep:   Jonge huisartsen (minder dan 10 jaar werkervaring)
Kosten:        € 150,00 voor deelname aan mentorschapsprogramma 

De kosten voor het mentorschap bestaan uit:  

 • Mentorschapstraining voor mentoren (incl. locatie) 
 • Inzet procesfacilitator 
 • Ondersteuning vanuit regiobureau (administratief en beleidsmatig) 

Van u wordt een bijdrage van € 150,- gevraagd. De overige kosten komen voor rekening van de kring. Het mentorschapsprogramma is voor en door huisartsen, de mentoren verlenen belangeloos hun medewerking. .

Meer weten?
Meer informatie over het mentorschap vindt u op de website en op HAweb.
Een mentor en mentee vertelden in De Dokter over hun ervaringen met de pilot: 

Bekijk de visuele weergave van de planning van het mentorschapsprogramma 2021

Wilt u meer informatie over het mentorschap en de bijbehorende begeleiding door de procesfacilitator, dan kunt u contact opnemen met Majorie van der Cingel, via de mail mentorschap@lhv.nl of voor meer organisatorische vragen over de opzet van het mentorschap: Karin Verhoef beleidsmedewerker LHV Bureau Noordwest Nederland, k.verhoef@lhv.nl

Bent u enthousiast over deelname aan het mentorschapsprogramma?

Aanmelding
Nadat u zich aangemeld heeft, krijgt u een ontvangstbevestiging. Aan het mentorschapsprogramma kunnen maximaal 15 mentees deelnemen. Als er meer dan vijftien mentees zich aanmelden, maakt de procesfacilitator een keuze uit de aanmeldingen. Deze keuze is gebaseerd op de kans om een succesvolle match te maken met één van de mentoren. U ontvangt voor eind januari 2021 bericht over uw definitieve deelname aan het mentorschapsprogramma.

Meld u hier aan!

Aanmelden als mentee kan tot 21 december!