Snel in behandeling bij Triversum Hoofddorp

(onderdeel van GGZ Noord-Holland-Noord)
 
Triversum is gefuseerd en is sinds 2018 de divisie voor kinder- en jeugdpsychiatrie binnen GGZ Noord-Holland-Noord. Door de fusie kunnen we de kinder- en jeugdpsychiatrie als medisch specialisme waarborgen en zijn we in staat om levenslooppsychiatrie van 0-100 te bieden. Vanuit onze verschillende locaties in Noord-Holland helpen wij kinderen met een psychische kwetsbaarheid, crisisgevoeligheid of moeilijk te begrijpen gedrag in hun ontwikkeling en bij het herstel van functioneren.

Ambulante zorg en dagbehandeling in Hoofddorp

In Hoofddorp kunnen kinderen en hun ouders terecht op twee locaties (Spaarnepoort en Van den Berghlaan). We helpen kinderen met psychiatrische problemen bij voorkeur ambulant op de polikliniek. Soms is intensievere behandeling nodig voor een optimaal herstel. In Hoofddorp kunnen kinderen van 6-12 jaar daarvoor terecht bij onze dagkliniek. De belangrijkste onderdelen in het behandeltraject van onze dagkliniek zijn het verminderen van klachten en/of leren omgaan met de klachten, het aanleren van schoolse vaardigheden bij uitval op school, het omgaan met emoties, het opbouwen van zelfvertrouwen en vergroten van sociale vaardigheden. Bovendien krijgen ouders middels systeemtherapie ook de begeleiding die zij nodig hebben.

Korte wachtlijst op beide locaties in Hoofddorp

Momenteel hebben we een beperkte wachtlijst op onze locatie in Hoofddorp. We kunnen kinderen met psychiatrische problemen hier dan ook snel helpen. Zowel de intake als de start van de behandeling kan op korte termijn plaatsvinden. Aanmelden van cliënten kan via uw HIS (Zorgdomein) of online via www.ggz-nhn.nl/online-aanmelden. Voor vragen over aanmelden is het aanmeldpunt op werkdagen tussen 08.30  en 16.30 uur telefonisch bereikbaar op 088 – 6565050.

Telefonisch overleg over een cliënt

Wilt u telefonisch overleg over uw cliënt? Voor consultatie zijn wij tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar (023 – 5341130). Wij denken graag met u mee over passende zorg voor uw cliënt. Meer informatie over de divisie Triversum Kinder- en Jeugdpsychiatrie van GGZ NHN is te vinden op www.ggz-nhn.nl/triversum .