Themabijeenkomst 'Alles over declareren' & kringledenraad donderdag 19 juni 2014

 
Tijdens deze themabijeenkomst wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten toegelicht hoe u, als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren. Dit wordt geïllustreerd met casussen uit de dagelijkse praktijk. Ook worden de casussen bediscussieerd die vooraf via e-mail aan de deelnemers van de workshop worden voorgelegd. Verder wordt ingegaan op materiële controles door zorgverzekeraars. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.

declarerenDe LHV ontvangt veel vragen over het declareren van contacten met patiënten of derden. De spelregels voor declareren zijn deels vastgelegd in de beleidsregels en tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regels zijn vrij ingewikkeld en verschaffen lang niet altijd de duidelijkheid die in de dagelijkse praktijk nodig is. Daarom organiseert uw huisartsenkring een themabijeenkomst, waarbij wordt ingegaan op het belang van juist declareren en op de regels die de NZa hierover heeft opgesteld.

Let op:

  • Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht.
  • Alle deelnemers ontvangen voorafgaand aan de bijeenkomst per e-mail een korte vragenlijst!
  • Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten.

Agenda kringledenraad 19 juni 2014

Na afloop van de themabijeenkomst vindt een kringledenraad plaats. Op de agenda staan o.a. het goedkeuren van het jaarverslag en jaarrekening 2013.

Programma:

Datum donderdag 19 juni 2014
Tijd 17.30 - 21.00 uur
Locatie Alkmaarse Poort, Omval 72, 1812 NB Alkmaar

17.30 uur Ontvangst met buffet
18.00 uur Themabijeenkomst 'Alles over declareren' door Ad Vermaas
20.00 uur Pauze
20.15 uur Kringledenraad
21.00 uur Afsluiting

Wij zien u graag op 19 juni!