Themabijeenkomst Wagro en Kring NHN in De Dokter

 
Themabijeenkomst Wagro en Kring NHN in De Dokter
Op 15 november jl. discussieerden waarnemers en praktijkhouders over het huisartsentekort in de kringregio Noord-Holland Noord. In De Dokter van december leest u het interview met Petra Peek, één van de initiatiefnemers van de themabijeenkomst ‘Praktijkhouders en waarnemers SAMEN verantwoordelijk voor de huisartsenzorg in onze regio?’.

De avond werd op touw gezet door de Wagro NHN en het kringbestuur met als doel de waarnemers en praktijkhouders in de regio dichter bij elkaar te brengen. Maar al te vaak verzanden discussies in polarisatie en dat zal de oplossing zeker niet dichterbij brengen, is de gedachte van de Wagro en het kringbestuur.

Drijfveren

Waarnemers, praktijkhouders en hidha’s kwamen aan het woord en vertelden over hun keuzes ten aanzien van het huisartsenvak en welke ambities zij hebben. Zo werd een oudere huisarts juist waarnemer om meer grip te hebben op zijn tijd en gaf een jonge praktijkhouder aan echt toe te zijn aan een eigen praktijk om niet langer te hoeven werken met de agenda en werkwijze van een ander. Zo had ieder zijn of haar eigen beweegredenen om voor de ene of juist de andere uitoefening van het vak te kiezen.

Hoge tarieven in de ANW

De hoge tarieven van de waarneemorganisaties in de ANW-uren zijn een doorn in het oog van veel praktijkhouders. De waarnemers delen de mening dat het een oneerlijke situatie is dat de praktijkhouders voor hetzelfde werk beduidend minder betaald krijgen. Maar zij bestrijden dat ze ‘zakkenvullers’ zijn. Een ZZP-er heeft immers een andere doorberekening van kosten (bv pensioen). Het opwaarderen van het NZa-tarief voor ANW-uren, waaraan de praktijkhouders gehouden zijn, werd breed gedeeld.

Dagpraktijk

Naast de invulling van diensten is het is voor praktijkhouders ook lastig om een waarnemer te vinden voor de dagpraktijk. De waarnemers beamen dit tekort. Veel waarnemers hebben een vaste praktijk waar zij waarnemen. Daarnaast vervullen zij ANW-diensten, waardoor er weinig extra ruimte overblijft.

Praktijkopvolging

Het vinden van een opvolger voor de praktijk lijkt niet altijd makkelijk te zijn. De kans wordt wellicht groter wanneer het mogelijk is om de praktijk met z’n tweeën over te nemen. Dit is veelal de wens van de huidige generatie jonge huisartsen. Voor de stoppende huisarts betekent het echter een complexere overdracht. Die daar doorgaans niet op zit te wachten. Kortom: wanneer we op de hoogte zijn van elkaars drijfveren, kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd en kan een oplossingsrichting dichterbij zijn dan we denken.

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd de discussie na het officiële programma nog even voortgezet. We zijn er nog niet uit. Maar een begin is gemaakt. Wordt vervolgd.

 

Benieuwd naar het artikel in De Dokter?