Uitnodiging Kring Ledenvergadering 29 juni

Thema: “Inrichting afdeling Noord-Holland Noord”
 
Op woensdag 29 juni vindt de LHV kringledenvergadering plaats. De vergadering start om 18.30 uur , inloop met broodje 18.00 uur. De vergadering is fysiek en vindt plaats in het Van der Valk Hotel Akersloot (Geesterweg 1A te Akersloot).

Met de themabijeenkomst “Inrichting afdeling Noord-Holland Noord” willen we toewerken naar hoe we de nieuw te vormen afdeling Noord-Holland Noord eruit willen laten zien in het kader van het project MOVE IT.

Dit jaar is er sprake van een overgangsperiode om toe te groeien naar de nieuwe situatie. De nieuwe structuur van de afdeling wordt opgebouwd en de kring wordt afgebouwd.

We willen met jullie een start maken naar een ‘afdelingsreglement’. Het doel is om tot een ontwerp te komen en dat dit jaar vast te stellen door het kringbestuur en vervolgens door de kringledenraad, om deze vervolgens stapsgewijs te implementeren. Wij gaan met jullie graag in gesprek over wat de rollen en taken zijn binnen de LHV-afdeling en op welke wijze er samengewerkt wordt  met de diverse regionale organisaties binnen Noord-Holland Noord. Alle huisartsleden zijn welkom. Gezien het onderwerp nodigen we ook specifiek huisartsbestuurders van de regionale huisartsenorganisaties; WFHO, HONK en HKN uit.  

Aanmelden 

Programma:
18.00 u Inloop met broodjes
18.30 u Formele kringledenvergadering

Agendapunten:

  • Vaststellen inhoudelijk en financieel jaarverslag (besluitvormend)
  • Aftreden Monique Stam (mededeling)
  • Stand van zaken MOVE-IT (informerend)

19.00 – 20.30 u Thema: “ Inrichting afdeling Noord-Holland Noord” 
                                         externe begeleider Paul Boon (Twijnstra & Gudde)

20.30 u : we sluiten af met een borrel.

 Klik hier voor de vergaderstukken . 

We zien u graag op woensdag 29 juni aanstaande.

Met vriendelijke groeten,

Kring bestuur Noord-Holland Noord
Marjolein Zwaan,
Hans Gimbel en
Jos Kuilboer