Uitslag behoefte inventarisatie Wagro Noord-Holland Noord

 
Het bestuur van de LHV-huisartsenkring is van mening dat de belangen van de waarnemers, hidha’s en aios beter behartigd kunnen worden. Dat is de reden waarom er onlangs vanuit het kringbestuur een peiling naar alle waarnemers, hidha en aios uit ons kringgebied is verstuurd. Het doel: inventariseren of er behoefte bestaat aan een eigen Wagro.

Uit de peiling is gebleken dat de Wagro Noord-Holland Noord er gaat komen!

Ca. 30 van de 70 aangeschrevenen hebben gereageerd:

  • 96% vindt het belangrijk dat er een vertegenwoordiging namens de doelgroep nauw contact heeft met de huisartsenkring
  • 85% herkent de voordelen van een Wagro en wil zich daarbij aansluiten
  • 35% is bereid daar ook een steentje bij te dragen
  • De belangrijkste functies van de Wagro is volgens de respondenten belangenbehartiging (62%) en netwerkfunctie (58%)

Het kringbestuur gaat het oprichten van een eigen Wagro Noord-Holland Noord nu faciliteren!
Om e.e.a. te realiseren is het oprichten van de Wagro voor 2014 opgenomen in het jaarplan en in de begroting meegenomen.

Wij gaan daar nu al een start mee maken !

Alle respondenten die aangegeven hebben eventueel een rol in de oprichting te willen hebben zijn al geinformeerd en worden binnenkort benaderd.