VGZ schrapt omstreden artikel uit contracten huisartsen

 
Zorgverzekeraar VGZ schrapt of wijzigt een artikel uit haar algemene voorwaarden dat het ongeoorloofd gebruik van haar merknaam door huisartsen beboet. Dat heeft VGZ de LHV laten weten. Onder huisartsen was onrust en onduidelijkheid ontstaan over de toepassing van dit artikel. De LHV heeft er bij VGZ op aangedrongen het omstreden artikel uit de contracten voor huisartsen te verwijderen.

Algemene voorwaarden VGZ
In Artikel 16 van de Algemene Voorwaarden van VGZ staat: ‘voor berichten aan meerdere verzekerden tegelijk waarbij de merknaam van de Zorgverzekeraar wordt genoemd, behoeft Zorgaanbieder de schriftelijke goedkeuring van de Zorgverzekeraar. Indien de Zorgaanbieder in strijd met het voorgaande handelt, is hij een direct opeisbare boete van EUR 1000,00 […] verschuldigd. […].’

In de afgelopen periode kreeg deze clausule een zwaardere lading, omdat sommige huisartsen zich jegens hun patiënten over VGZ hebben uitgelaten in bijvoorbeeld een brief die in de spreekkamer is uitgereikt. Het betrof dan het al dan niet tekenen van het contract met de zorgverzekeraar en de eventuele gevolgen daarvan voor patiënten. Voor huisartsen was het onduidelijk of zij een boete konden verwachten.

Aanpassing
VGZ geeft aan dat het betreffende artikel nooit bedoeld was om kritiek tegen te gaan en zelfs te bestraffen. De clausule is ook nooit op deze manier toegepast, volgens de verzekeraar. VGZ wil meer duidelijkheid geven en bekijkt hoe daartoe de komende weken de algemene voorwaarden aan te passen, dan wel het betreffende artikel volledig te schrappen. Toekomstige contracten zullen worden aangepast.