Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 feb 2019
NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?
Tot 22 februari kunt u uw mening geven over in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 worden nageleefd in de contracten met de zorgverzekeraars en in de dagelijkse praktijk. Om... Lees meer
18 dec 2018
Overlegteam (OTH) VGZ
In dit bericht gaan we in op de besprekingen met VGZ . Wij hebben ons voorgenomen u tweemaandelijks hierover te informeren en doen dat zo kort en bondig als mogelijk.
28 nov 2018
Contractering VGZ
Enige tijd geleden zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het contracteerproces met de zorgverzekeraars. Op dit moment zijn er overal in het land regionale overlegteams die gesprekspartner... Lees meer
04 nov 2015
VGZ: verschillenoverzicht contract 2016-2017 t.o.v. 2015
VGZ heeft haar beleid ten aanzien van de huisartsenzorg en de overeenkomst inkoop huisartsenzorg 2016-2017 bekend gemaakt en op haar website geplaatst. Daarnaast heeft VGZ haar beleid en de inkoop... Lees meer
30 sep 2015
Huisartsenbijeenkomst Zorgovereenkomst VGZ
VGZ is bezig met de afronding van het contract dat zij begin oktober zullen publiceren. Zij heeft de data geprikt voor haar informatiebijeenkomsten waarin ook zij de inhoud en het proces zullen... Lees meer
11 nov 2014
Bekostiging 2015
Onlangs riepen wij u op uw zorgen over het contract 2015 aan ons te melden via het meldpunt contractering. Uw vragen en reacties hebben geleid tot twee LHV-brieven aan VWS en ZN respectievelijk ZN en... Lees meer
06 nov 2014
LHV pleit voor extra tijd beoordeling contract 2015 door huisartsen
De LHV heeft de zorgverzekeraars, via ZN, aangeschreven met het verzoek huisartsen meer tijd te geven het aangeboden contract 2015 te beoordelen. Omdat het nieuwe bekostigingssysteem van de... Lees meer