Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
14 feb 2019
NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?
Tot 22 februari kunt u uw mening geven over in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 worden nageleefd in de contracten met de zorgverzekeraars en in de dagelijkse praktijk. Om... Lees meer
04 okt 2018
Bijeenkomst Beleid en Bekostiging 2019 in onze regio
Wat staat u als huisarts in 2019 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? In één avond bent u op de hoogte.
06 nov 2017
Heeft u het Rekenmodel differentiatie inschrijftarieven 2018 al ingevuld?
Recent zijn in het hele land weer financieringsbijeenkomsten gehouden. In onze regio was dat in Alkmaar en Hoofddorp. Tijdens deze bijeenkomsten kwam de differentiatie van het inschrijftarief aan bod... Lees meer
11 nov 2014
Bekostiging 2015
Onlangs riepen wij u op uw zorgen over het contract 2015 aan ons te melden via het meldpunt contractering. Uw vragen en reacties hebben geleid tot twee LHV-brieven aan VWS en ZN respectievelijk ZN en... Lees meer
25 sep 2014
Bekostiging huisartsenzorg: Uw reactie?
Voor huisartsen brengt de nieuwe bekostigingssystematiek ingrijpende veranderingen met zich mee. Voor de LHV voldeed de huidige bekostiging prima. De wens lag echter bij overheid en verzekeraars om... Lees meer
19 mei 2014
Themabijeenkomst 'Alles over declareren' & kringledenraad donderdag 19 juni 2014
Tijdens deze themabijeenkomst wordt aan de hand van een aantal uitgangspunten toegelicht hoe u, als huisarts uw declareergedrag kunt verbeteren. Dit wordt geïllustreerd met casussen uit de dagelijkse... Lees meer
21 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek (2)
Meld u aan: De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking... Lees meer
07 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek
De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg verplicht... Lees meer