Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
21 feb 2019
Kijk in de praktijk’: iets voor u en uw team?
Graag attenderen wij u op de Week van Zorg en Welzijn vanaf maandag 11 t/m zaterdag 16 maart 2019. Door deze week een kijkje in de keuken te geven, worden mensen enthousiast gemaakt voor het werken... Lees meer
14 feb 2019
NZa monitor: ziet u de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord terug in uw contract?
Tot 22 februari kunt u uw mening geven over in hoeverre de afspraken uit het Hoofdlijnenakkoord 2019-2022 worden nageleefd in de contracten met de zorgverzekeraars en in de dagelijkse praktijk. Om... Lees meer
13 feb 2019
Facturering kringcontributie 2019
Het kringbestuur Noord-Holland Noord heeft op 7 februari jl.. besloten de contributie van € 100,- per betalend lid te handhaven voor 2019.
06 feb 2019
Huisartsensymposium Antoni van Leeuwenhoek
Op dinsdag 26 maart organiseert het Antoni van Leeuwenhoek, samen met een vertegenwoordiging van huisartsen uit de regio Amsterdam, het symposium Mammacarcinoom: een veel voorkomend complex probleem
04 feb 2019
Nieuwe website Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie
In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan een geheel nieuwe website voor de beide Regionale zorgnetwerken ABR in Noord-Holland en Flevoland. De website helpt ons bij de bewustwording en het... Lees meer
04 feb 2019
Opslag en ondersteuning achterstandsfondsen in de regio
De NZa heeft vorig jaar samen met een klankbordcommissie van LHV, InEen, VPH, ZN, VWS en de achterstandsfondsen gekeken naar mogelijkheden tot verbeteringen van de herijkingssystematiek en daarmee... Lees meer
18 dec 2018
Overlegteam (OTH) VGZ
In dit bericht gaan we in op de besprekingen met VGZ . Wij hebben ons voorgenomen u tweemaandelijks hierover te informeren en doen dat zo kort en bondig als mogelijk.
18 dec 2018
LHV-bureau Noordwest-Nederland gesloten van 24 december 2018 tot 6 januari 2019
Het LHV-bureau Noordwest-Nederland is tussen 24 december en 6 januari gesloten.
17 dec 2018
Themabijeenkomst Wagro en Kring NHN in De Dokter
Op 15 november jl. discussieerden waarnemers en praktijkhouders over het huisartsentekort in de kringregio Noord-Holland Noord. In De Dokter van december leest u het interview met Petra Peek, één van... Lees meer
28 nov 2018
Contractering VGZ
Enige tijd geleden zijn we gestart met het opnieuw inrichten van het contracteerproces met de zorgverzekeraars. Op dit moment zijn er overal in het land regionale overlegteams die gesprekspartner... Lees meer