Nieuwsberichten

 
Sorteren op
 
24 jan 2012
Berichtgeving bezuiniging en Nma boete
Het kringbestuur wil u graag informeren over de laatste stand van zaken betreft twee belangrijke onderwerpen. Het betreft de veronderstelde overschrijdingen over 2010 en 2011 die de minister met... Lees meer
07 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek
De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking Gezondheidszorg verplicht... Lees meer
14 feb 2012
SER consultatie over toekomstbestendigheid van de zorg
Via dit bericht attenderen wij u op de internetconsultatieronde van de SER over het betaalbaar houden van de zorg. Minister Schippers heeft de SER advies gevraagd over de toekomstbestendigheid van de... Lees meer
21 feb 2012
Tegemoetkoming accountantskosten NZa-kostenonderzoek (2)
Meld u aan: De NZa heeft zo’n 400 praktijken geselecteerd voor het ‘Praktijkkosten- en inkomensonderzoek huisartsenzorg’. Deelname aan de steekproef is op grond van de Wet Marktwerking... Lees meer
19 apr 2012
Wat u moet weten over de NMa en de mededingingswet, de(on)mogelijkheden
Bekijk hier de informatie over de kringledenraad en de themabijeenkomst.
26 apr 2012
Nieuws ZO²: besprekingen op verzoek van VGZ
Wat wordt dit jaar met zorgverzekeraar VGZ/ UVIT besproken:
07 jun 2012
Digitaal contracten VGZ
Dit jaar was het eerste jaar dat U Uw huisartsenovereenkomst digitaal moest afsluiten bij VGZ via www.zorgcontracteringuvit.nl. VGZ wil graag uw ervaringen meenemen in het traject van contracteren... Lees meer
12 jun 2012
Laatste kans aanvraag tegemoetkoming kosten NZa-onderzoek
Binnenkort worden de resultaten van het NZa-kostenonderzoek verwacht. Ook de resultaten van de analyse die de LHV aan de hand van uw gegevens uitgevoerd heeft, zullen binnenkort beschikbaar zijn.
12 jun 2012
Huisartsen in Noord-Holland werken aan Huisartsen Rampen Opvang Plan (HaROP)
Natuurlijk, als er een beroep op u wordt gedaan als huisarts, dan staat u klaar. De HAGRO kan op u rekenen wanneer er iemand uitvalt of wanneer zich grote drukte voordoet. Maar goede bedoelingen zijn... Lees meer
25 jun 2012
Monitor effecten eigen bijdrage GGZ
De invoering van de eigen bijdrage in de GGZ heeft gevolgen voor de gehele zorgsector. Minister Schippers wil graag inzicht in de gevolgen van de eigen bijdrage en heeft een monitor uitgezet om de... Lees meer
  • Vorige