Dossiers

 

Mentorschapsprogramma Noord-Holland Noord

Om jonge huisartsen een stevige start te geven, start Huisartsenkring Noord-Holland Noord, in navolging van een aantal andere kringen, met het mentorschapsprogramma. Dit programma dat vóór en dóór huisartsen is, is in Oost-Nederland ontwikkeld en blijkt al jaren een succes.
HaROP

HaROP

In dit dossier vindt u belangrijke documenten per regio over het Huisartsen Rampen Opvang Plan in het kringgebied Noord-Holland Noord. Het dossier kent drie HaROP. Elk HaROP kent 4 onderdelen. Deze onderdelen kunt u hieronder vinden achter de diverse links per HaROP. Het dossier wordt, indien nodig en wanneer beschikbaar, continue geüpdatet en aangevuld.
Monitoren transities gemeente

Monitoren transities gemeente

In dit dossier krijgt u informatie over de transities GGZ, jeugdzorg en langdurige zorg. Wij willen ook informatie van u. Periodiek monitoren we per transitie (GGZ, jeugdzorg en langdurige zorg).
Risicovolle en voorbehouden handelingen

Risicovolle en voorbehouden handelingen

Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Tijdens de kringledenraad bent u eerder al geïnformeerd over de raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen'. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.
Convenant medicatieveiligheid

Convenant medicatieveiligheid

Dit convenant is ter bevordering van de medicatieveiligheid in de thuissituatie en/of extramurale setting en beschrijft de uniforme werkafspraken in de regio.
Arbeidsmarkt doktersassistent

Arbeidsmarkt doktersassistent

Uit onderzoek is gebleken dat er voor de nabije toekomst een groot tekort aan Doktersassistenten gaat ontstaan. De druk op de huisartsen in de wijk zal alleen nog maar toenemen. Het is daarom in ieders belang dit tekort te voorkomen en dat kan door een stageplaats te bieden in uw praktijk. Hier vindt u gerelateerde nieuwsbrieven en nieuwsberichten over de arbeidsmarkt voor doktersassistenten.
ICT

ICT

In dit dossier vindt u nieuwsberichten, presentaties en andere documenten van ICT in de kring.