Monitoren transities gemeente

 
Monitoren transities gemeente
In dit dossier krijgt u informatie over de transities GGZ, jeugdzorg en langdurige zorg. Wij willen ook informatie van u. Periodiek monitoren we per transitie (GGZ, jeugdzorg en langdurige zorg).

De transities in de GGZ, langdurige zorg en jeugdzorg hebben grote impact op de huisartsenzorg en de samenleving in bredere zin. Er worden veel aannames gedaan over de gevolgen. Vanuit de diverse deelgebieden van de kring zijn er contacten met de diverse gemeentes namens groepen huisartsen. Vorig jaar hebben we een inventarisatie gedaan naar de samenwerking met úw gemeente. Het is van belang om inzicht te hebben en te houden in de gevolgen van de transities in de regio en om na te gaan of de afspraken met de gemeentes daadwerkelijk vorm krijgen in de praktijk. Op dit moment bijvoorbeeld krijgen we signalen van wachttijden voor opname in het verpleeghuis en problemen met de spoedbeddenregeling.

We willen structureel signalen bij u ophalen om de transities en effecten van de veranderingen te monitoren en waar mogelijk te beïnvloeden.
Periodiek ontvangt u met het landelijke bureau afgetemde enquetes betreft de transities; GGZ, Langdurige Zorg en Jeugdzorg.