Risicovolle en voorbehouden handelingen

 
Risicovolle en voorbehouden handelingen
Huisartsen en zorginstellingen sluiten overeenkomst voorbehouden handelingen. Tijdens de kringledenraad bent u eerder al geïnformeerd over de raamovereenkomst 'voorbehouden handelingen'. In dit dossier vindt u meer informatie over deze overeenkomst.

Efficiënt én kwalitatief beter
Een raamovereenkomst op kringniveau zorgt ervoor dat huisartsen die bij de huisartsenkring aangesloten zijn, niet geconfronteerd worden met verschillende overeenkomsten en uitvoeringsverzoeken per VVT-instelling. Daarnaast zijn de huisartsen ervan verzekerd dat de voorbehouden handelingen worden uitgevoerd door bekwaam personeel. De huisarts is immers medisch eindverantwoordelijk. De raamovereenkomst is gebaseerd op de handleiding voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg, ontwikkeld door de LHV, ActiZ, BTN en Verenso. Deze geeft de huisarts handvatten om zorgmedewerkers op verantwoorde wijze voorbehouden handelingen te laten uitvoeren.

Welke zorginstellingen doen mee?
Hier vindt u een overzicht van de zorginstellingen  van de regio’s Noord-Kennemerland en West-Friesland die deze raamovereenkomst ‘voorbehouden handelingen’ ondertekend hebben. De zorginstellingen voldoen zo aan hun verplichting om beleid te ontwikkelen voor de gedegen uitvoering van voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT). Hanne Bergmeijer, voorzitter  van de huisartsenkring Noord-Holland Noord, heeft de raamovereenkomst ondertekend namens alle leden van de huisartsenkring.

Eén uniform uitvoeringsverzoek
Een van de afspraken is dat u als huisarts de opdracht voor handelingen schriftelijk verstrekt en daarbij de benodigde gegevens verstrekt. Hiervoor is 
één uniform uitvoeringsverzoek ontwikkeld, dat door alle deelnemende instellingen wordt geaccepteerd.