Dossiers

 
Convenant medicatieveiligheid

Convenant medicatieveiligheid

Dit convenant is ter bevordering van de medicatieveiligheid in de thuissituatie en/of extramurale setting en beschrijft de uniforme werkafspraken in de regio.