Kringbeleid

 

Missie, kerntaken en verantwoording

De LHV huisartsenkring Noord-Holland Noord is een organisatie voor en door huisartsen uit de regio Noord-Holland Noord. Zij houdt zich bezig met de belangenbehartiging van alle gebieden binnen de regio, met als doelstelling een brug te zijn tussen de regionale organisaties en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

In engere zin wordt daarmee bedoeld:

  • Invloed uitoefenen op de landelijke ontwikkelingen en de landelijke¬†beleidsdossiers.
  • Stimuleren van goede randvoorwaarden voor sterke en kwalitatief hoogwaardige¬†huisartsenzorg

De kring Noord-Holland Noord kent de volgende taken:

  1. Versterken strategische positie huisarts
  2. Betere belangenbehartiging
  3. Krachtenbundeling
  4. Verbeteren kwaliteit huisartsenzorg
  5. Ondersteuning bij praktijkvoering

Verantwoording:

Jaarverslag
Jaarplan
Jaarcijfers