Bestuursdag

 

Bestuursdag

Eén maal per jaar houdt het bestuur een bestuursdag. Het bestuur kijkt daarbij kritisch naar haar eigen functioneren, bepaalt de strategie op korte termijn  en zoekt naar een manier om kansen beter te benutten.

 

2019
woensdag 18 september