Lidmaatschap

 
Als Huisartsenkring Noord-Holland Noord behartigen wij de belangen van u en uw collega’s in de regio. Wij voeren overleg met lokale en regionale partijen, zoals andere zorgverleners(groepen), gemeenten en verzekeraars. Door onze krachten regionaal te verenigen, zorgen we voor een krachtig geluid vanuit de huisartsen. Uw steun en input zijn daarom van groot belang voor ons.

Wanneer u lid wordt van de LHV en werkzaam bent in de regio Noord-Holland Noord, wordt u automatisch lid van de huisartsenkring Noord-Holland Noord. Er is spraken van een gekoppeld lidmaatschap.

Wat kunt u onder andere voor uw kringlidmaatschap verwachten?

  • Verbinding van landelijke thema's naar de regio Noord-Holland Noord
  • Verbinding van regionale (huisartsen)organisaties met elkaar en met andere organisaties
  • Signaleren van ontwikkelingen en knelpunten in de huisartsenzorg in de regio en neemt daarop actie, indien nodig
  • Een specifieke belangenbehartiging voor waarnemers en hidha’s via de wagro. Deze wordt door de kring gefaciliteerd
  • Direct toegang tot HAweb, een discussieplatform zowel voor kringleden als voor de wagro van de kring
  • Overleg met de preferente verzekeraar VGZ

U wordt via de digitale nieuwsbrief van de kring op de hoogte gehouden. Deze ontvangt u maandelijks. Daarnaast is ons regiokantoor 5 dagen per week bereikbaar voor individuele ondersteuning en advies.

Belangenbehartiging

Door lid te zijn van de Landelijke Huisartsen Vereniging kunnen wij ook op landelijk niveau het belang van de huisartsen behartigen. Daarnaast kunt u bij het landelijk verenigingsbureau terecht voor allerhande gratis dienstverlening (zoals advies op het terrein van juridische zaken, HRM en praktijkvoering). Tevens krijgt u als lid van de LHV korting op nascholingen, op bouwadvies, op verzekeringen, op praktijkwebsites, enzovoort. Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap van de Landelijke Huisartsen Vereniging. U bent ook automatisch aangesloten bij de artsenfederatie KNMG. U kunt daardoor gebruik maken van hun dienstverlening op medisch-ethisch en juridisch vlak (o.a. de Artseninfolijn) en krijgt een abonnement op vakblad Medisch Contact.

Contributie 2018

De contributie voor het lidmaatschap van de LHV bestaat uit een landelijk deel en een huisartsenkring-deel. Hieronder ziet u de contributie van de kring. Bekijk ook wat de landelijke contributie voor u is.

Het kringbestuur heeft tijdens de ledenraad besloten de contributie van € 100,- per betalend lid te handhaven voor 2017. Aios en seniorleden betalen geen contributie.

Type huisarts Bedrag
Praktiserend € 100,-
Senior of aios € -

Aanmelden

Of wilt u uw lidmaatschap wijzigen of opzeggen?