Vacatiegeldregeling

 

Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen die van nut zijn voor het algemeen belang van de huisartsen in kringgebied Noord-Holland Noord.

Vacatiegeld wordt alleen aan leden van de Kring NHN toegekend. 

Vacatiegeldregeling
Declaratieformulier