Waarneemgroep Noord-Holland Noord

 
 
De wagro NHN behartigt de belangen van waarnemend huisartsen in de regio Noord-Holland Noord. Dat doen we in contacten met praktijkhouders, waarneemorganisaties, huisartsenposten, regionale huisartsenorganisaties en de huisartsenkring NHN.

 Wat heb je als waarnemer aan Wagro NHN?
- regionale belangenvertegenwoordiging
- regionaal netwerk voor intercollegiale toetsing en nascholing
- aanspreekpunt voor regionale vragen via Haweb:
 

Wagrobestuur NHN

 

 

 

 

 

 

Petra Peek, voorzitter:
Ik ben Petra Peek en woon in Alkmaar met mijn man en twee kinderen. Als waarnemend huisarts ben ik werkzaam in twee huisartsenpraktijken, in Den Helder en Middenmeer. Een enkele keer neem ik elders waar. Diensten doe ik op de huisartsenposten in Den Helder, Schagen en Hoorn. Naast mijn werk geniet ik graag van mijn gezin, hardlopen en reizen. Mijn motivatie om me aan te sluiten bij de WAGRO is het uitbreiden van het sociale netwerk van ons, waarnemers, om nu en in de toekomst het beste van samenwerking in ons naar boven te halen. Dit, omdat ik denk dat hiermee het huisartsenvak blijvend een energiegever kan zijn.

Emiel de Jong, vice-voorzitter:
Mijn naam is Emiel de Jong, waarnemend huisarts sinds eind mei 2016. Momenteel heb ik een drietal vaste waarneemplekken in regio Alkmaar (Schoorl, Bergen en Alkmaar) voor vier dagen per week. Hiernaast doe ik regelmatig dienst op de HAP Alkmaar. Tijdens mijn geneeskunde studie heb ik gewerkt als chauffeur op diverse huisartsenposten, dit enthousiasmeerde mij onder andere voor het huisartsenvak. Op den duur zou ik mij als geboren en getogen Alkmaarder willen vestigen als praktijkhouder in de regio Alkmaar. Een bijzondere affiniteit heb ik met het ondersteunen van startende waarnemers; zoals hulp bij het regelen van dagwaarnemingen en diensten of het opzetten van een overzichtelijke administratie. Graag draag ik een steentje bij aan een prettige en constructieve WAGRO.

Leonie Sluijs, bestuurslid (na)scholing:
Ik ben Leonie Sluijs en woon in Alkmaar. Sinds augustus 2016 werk ik als waarnemend huisarts hoofdzakelijk in twee praktijken in Alkmaar en Schagerbrug en op de huisartsenpost Alkmaar. Werken als waarnemend huisarts geeft mij inzicht in onder andere verschillende praktijkvoeringen, samenwerkingsverbanden en patiëntenpopulaties. Hierdoor is het werk extra uitdagend en op deze manier wil ik ontdekken hoe ik in de toekomst een praktijk wil houden. Ik vind het leuk om van elkaar te leren. Met de WAGRO hoop ik een steentje bij te kunnen dragen aan optimale huisartsenzorg: samen bereiken we meer! 

 

Contact: 

e-mailadres wagro-nhn@lhv.nl of via HAweb-groep